ZEMNÍK-BODOVKA

SÚKROMNÝ RYBÁRSKY REVÍR

Menu

Pravidlá rybolovu

1.      Vstup do areálu a lov je povolený výhradne na povolenie Klubu šport. ryb. Trenčín.

2.      Povolenie na lov je neprenosné na inú osobu.

3.      Vjazd vozidlami do "areálu" jazera k lovným miestam je možný len pri príchode na lovné miesto(pre vybalenie vecí potrebných k lovu) a následnom odchode z lovného miesta pri ukončení lovu. Medzi tým musí byť vozidlo odparkované za závorou pri sídle správcu jazera.

4.      Povolený je len lov metódou „chyť a pusť“ bez možnosti privlastnenia úlovku.

5.      Rybolov je možný non-stop, avšak v noci musí byť lovné miesto osvetlené. Sezóna je prispôsobená ročným obdobiam, hlavne jar, zima.

6.      Lov je povolený maximálne na 2 udice na jednu osobu opatrené jedným náväzcom

7.      Lov dravcov po celý rok je povolený len spôsobom na prívlač.

8.      Zavážanie je možné len s člnom bez benzínového motora, je povolené sonarovanie a vytyčovanie bójok.

9.      Návštevník má možnosť rezervácie lovných miest.

10.      Návštevník je povinný používať veľký podberák a mokrú podložku na položenie ryby. (možnosť požičania podložky)

11.   Fotografovanie je povolené len nad podložkou a rybu je nutné čo najrýchlejšie pustiť späť do vody.

12.  Množstvo a druh návnady nie je obmedzené, nesmie byť však zdravotne závadné, plesnivé, skysnuté a toxické.

13.  Na jazere je zakázané loviť z člna.

14.  Na jazere je zakázané loviť z ostrova.

15.  Návštevník je povinný zdržať sa hlučného správania, vykrikovania a obťažovania iných rybárov.

16.  Návštevníci sú povinní po sebe zanechať čisté miesto a všetky odpadky, vrátane cigaretových ohorkov zobrať so sebou.

17.  Člen Klubu športových rybárov Trenčín alebo osoba nimi poverená (s preukazom Klubu šport. ryb. Trenčín) je oprávnená kontrolovať pri podozrení privlastnenia úlovku osobné veci a auto návštevníka za účelom nájdenia neprávom privlastneného úlovku. Návštevník je povinný mu túto kontrolu umožniť.

18.  Pri nedodržaní podmienok a pravidiel rybolovu je návštevník povinný okamžite revír opustiť a uhradiť spôsobené škody. V prípade odcudzenia úlovku bude na páchateľa podané trestné oznámenie PZ Trenčín a bude mu zakázaný prístup do revíru.

19.  Ak návštevníci nedodržiavajú podmienky a pravidlá rybolovu je druhý návštevník povinný ho na to upozorniť a pri opakovanom nedodržaní to nahlásiť členovi Klubu športových rybárov Trenčín.

20.   Kúpanie v jazere je povolené len na vlastné riziko, a to len ak návštevník neruší a neobmedzuje ostatných rybárov.

21.  Používanie šampónov a neekologických mydiel je prísne zakázané.

22.  Všetci návštevníci sú povinní správať sa tak, aby neohrozili svoju bezpečnosť a zdravie, ale aj bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov.


AKTUÁLNE

  • U nás začína rybárska sezóna hneď po odmrznutí celej vodnej hladiny !

 

  • „Chyť a pusť“ na I. tohtoročné preteky v love kaprov dňa 19.4.2014 na našom revíre „Zemník – Bodovka“. viac...

 

  • Akcia Apríl:Uzavreté jazero! Priaznivci Slovenského Rybára v dňoch od 25.-27.apríla 2014 majú na Zemníku-Bodovka súkromnú akciu, a preto z tohto dôvodu bude v tomto termíne jazero pre ostatnú verejnosť uzavreté.